Aplikácia e-commerce

eSPACE je nová generácia internetového elektronického obchodu.
Základná charakteristika   eSPACE je komplexnosť a flexibilita.
V plnej miere  sa prispôsobuje klientovi...

Základné atribúty

  • Otvorenosť – systém je schopný rásť a expandovať...
    Viac ...
  • Modulárnosť – individuálny výber a kombinovateľnosť funkcií zaručuje...
  • Profesionálna implementácia systému - elektronický obchod na kľúč...

eSPACE ponúka

  • Rozšírenie funkcionalít elektronického obchodu o nadštandardné funkcie...
  • Intuitívny systém navigácie a maximálny komfort užívateľského prostredia...
 

Prečo potrebujeme elektronický obchod?

Nastupujúca generácia je generácia, ktorá vyrastala s počítačmi. Suverénne, so samozrejmosťou vlastnou mladým ľuďom, sa pohybuje v prostredí internetu, dôveruje mu a má prirodzený sklon komunikovať so značkami a produktmi vo virtuálnej rovine. Viac ...

Interway s.r.o., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava